Duur:
Camera: Sony HDV 1080i
Geluid: Zender- & cameramicrofoon
Draaitijd: 84 uur
Montage:42 uur
Sloopcam: ID-media
Muziek: Emagica
Opdrachtomschrijving

Leg de complete sloop van sodafabriek Brunner Mond vast.

Slopen met precisie

Brunner Mond, de oude sodafabriek op het chemiepark in Delfzijl, stond er al een tijdje verlaten bij. Akzo Nobel heeft daarom besloten de fabriek te slopen tot aan het maaiveld.

Van Vliet Sloopwerken kreeg de opdracht en in 2013 begonnen de eerste sloopwerkzaamheden. Eind 2014 groeiden de eerste grassprieten op het terrein. Tijdens de sloop was alles via een webcam live te bekijken. De beelden die daarbij gemaakt zijn hebben we verwerkt in een film van zo’n 15 minuten. Hierin zijn alle facetten van de sloop plus interviews met de verantwoordelijken bij Akzo Nobel en Van Vliet te zien.